Proptech

Hogyan is néz ki egy digitális audit?

"Közhely, de a dolgok folyamatosan változnak, néha pedig rá vagyunk kényszerítve, hogy ezekre a változásokra reagáljunk. Ha ezt a vállalkozásunk nem teszi meg, akkor előbb utóbb lemarad, és akkor ki kell szállni a versenyből..."

Már a cikkem felütése is egy átvett gondolat, mint ahogy a többi része is az lesz. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy rengeteg, a témában jártas személy formált meg gondolatokat a design thinking-ről, business design-ról, service design-ról.

A korábbi cikkemben ugyan már érintettem a fentieket, de a digitális audit folyamatszintű átadása megköveteli a téma részletesebb körüljárását.

De miről is szól ez a cikk?

 • A design thinking módszertanról
 • A design szintjeiről
 • A vállalkozások/vállalatok design érettségéről
 • A digitális audit folyamat részleteiről

(kis csavarként fentiek nem szigorú egymásutániságban követik egymást)

Mindezekhez a MOME Design az üzletben 1.0 képzés tananyaga adta az alapot, amelyet jól kiegészített néhány szakmai-személyes beszélgetés, Csernátony Fannival, Sváb Dorottyával és Kószó Kamillal. Sokat inspirálódtam továbbá Boros Norbert írásaiból.

Kezdjük az alapoktól, a design thinking módszertantól és a design szintjeitől:

"A design thinking módszertan abban a bizonyos gondoljuk végig, gondoljuk újra helyzetben tud segíteni, problémafókuszú és megoldásorientált gondolkodásmódjával."

A módszertan alapeleme az emberközpontúság, vegyíti az üzleti, technológiai és felhasználói szempontokat, megismerésre kerülnek a stakeholderek kihívásai, céljaik, fájdalmaik. Egy ilyen tervezési folyamat sosem lineáris, minden esetben körkörös. A folyamat megközelítőleg fele problémamegértés, a másik fele pedig a megoldás megtalálása.

A folyamat divergens (kreatív) és konvergens (kritikus) szakaszokból épül fel, az alábbi módon:

No alt text provided for this image

Ez a gyakorlatban inkább 3 gyémánt lesz:

 1. Feltárás/audit: jelenlegi állapot meghatározása, beszélgetés (workshop és mélyinterjú) a vállalat egy részegységének belső munkavállalóival, ügyfeleivel, a piac és termék mély megismerése és megértése, majd szintetizálása.
 2. Tervezés/tanácsadás: a feltárt problémára történő válasz megtalálásának előkészítése történik a divergens szakaszban, majd ennek formába öntése a konvergensben.
 3. Implementáció: a megvalósítás és bevezetés szakasza, melyet utógondozás követ.

Még gyakorlatiasabban pedig így néz ki a folyamat:

No alt text provided for this image

A design gondolkodás használható egy weboldal összeállításától kezdve egy vállalat startégiájának újragondolásáig, a különböző szinteket az alábbi ábra demonstrálja a legjobban:

No alt text provided for this image

A korábbiakban a stakeholderek említésre kerültek, fontos hangsúlyozni, hogy a legmagasabb komplexitású szinten a business designerek nem csak felhasználó centrikusak, hanem ugyanannyira stakeholder centrikusak is. Ez annyit tesz, hogy bevonásra kerül az adott cég vagy vállalat minden érintettje, egy digitális audit során legfőképp a belső munkavállalók.

A munkavállalók bevonása azért szükséges, mert a végcél a redundanciák, tehát szükségetelen, egyszerűsíthető folyamatok megtalálása és megszüntetése.

És hogy ennek milyen hatásai lehetnek?

 • Folyamatoptimalizációs: a már említett redundanciák megszüntetése, erőforrásallokációs gondok megoldása
 • Növekedési: bevétel-, piaci részesedés növelése
 • Statégiai: jól átlátható, adatalapú és valósidejű döntéshozatal bevezetése
 • Üzleti modellre gyakorolt: ügyfeleknek adott érték maximalizálása
 • Szervezeti szintű: struktúra optimalizálása, ösztönzői, teljesítménymérési keret megalkotása, javítása

Leegyszerűsítve ugyanakkor egyetlen cél elérésére irányul az egész:

Ez pedig az üzleti kockázat csökkentése, amely minden vállalkozó és cégvezető legfőbb célja.

Erre és a stagnáló-innováló cégek skálájára is van egy tökéletes ábra, amely ráadásul egy és ugyanaz:

No alt text provided for this image

A skálán való elhelyezkedést pedig valószínűleg minden cégvezető el tudja dönteni.

Irodalomjegyzék:

 • https://innovationdesign.hu/business-design/business-design-guide/
 • https://innovationdesign.hu/business-design/emberkozpontu-design/
 • https://innovationdesign.hu/service-design/kormanyzati-service-design/
 • https://www.meetperspectives.com/posts/posts
 • MOME Design az üzletben 1.0 képzés tananyagok